Imwe mu miryango iba mu kigobe ishobora kwisanga yiryamiye muruzi ntahangwa hamwe batozitira hakiri kare.

Share this news

Uruzi ntahangwa ruca mugisagara ca Bujumbura rurageramiye bimwe bidasanzwe igisagara ca Bujumbura na cane cane imiryango ifise inzu zegereye urwo ruzi muri Quartier ya Kigobe benshi batazira Quartier Arusha.

Uruzi Ntahangwa rubandanya ruta inzira yarwo kubera abagwimbamwo ahanini umusenyi

Uruzi Ntahangwa rubandanya ruta inzira yarwo kubera abagwimbamwo ahanini umusenyi

Naho kenshi abajejwe igisagara ca Bujumbura bakunda kwamama babuza abimba imisenyi mururwo ruzi ntahangwa , kugira ntirubandanye ruta inzira,biracibonekeza neza ko urugamba rwo kurwanya urwo ruzi kugira ntirubandanye ruta inzira ko rukiri rurerure kuko uru ruzi rubandanya rwegereza amwe mu mazu agwegereye ndetse umwanya n’umwanya rushobora kuyahitana amazu y’imiryango yegereye urwo ruzi bakisanga biryamiye mu ruzi ntahangwa.

Biribonekeza neza ko uruzi ntahangwa rubandanya rwegereza amazu yo ngaho muri quartier kigobe

Biribonekeza neza ko uruzi ntahangwa rubandanya rwegereza amazu yo ngaho muri quartier kigobe

Fyonda ngaha ubandanye ukurikirana amakuru yacu kuru Facebook