Mu mwaka umwe gusa LUMITEL imaze ikora yakoze ivyayandi mashirahamwe amaze imyaka 10 akora yananiwe gukora.

Share this news

Ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru mu Burundi risanzwe rizwi kw’izina rya LUMITEL ,rikukira ishirahamwe VIETTEL ryo mugihugu ca Vietnam ryazanye kuncuro yambere umuhora wa internet 4G LTE inyaruka kurusha iyindi mu Burundi.

Nkuko iri shirahamwe rikunda kubikora mu kumenyesha abanwanyi baryo ibiba bigezweho mu ntumbero yo kubamenyesha uturusho iri shirahamwe riba ryabateguriye ,kw’igenekerezo rya 24 ruhuhuma 2016,iri shirahamwe rya LUMITEL Burundi ryamenyesheje ko ritanguje kumugaragaro umuhora ufise umuvuduko udasanzwe wa 4G LTE kumuvuduko wa 100MBps mu ntara zitanu zigize igihugu c’uBurundi arizo Bujumbura, Gitega, Ngozi, Rumonge, Makamba, hamwe na Muyinga.

Iyi Internet ya LUMITEL isanzwe ifasha ahanini abantu baba bashaka gukoresha internet inyaruka cane haba nko kuraba ama Video kuri you tube canke gukoresha ubuhinga bwa Skype muguhamagara umuntu umubona kuri Video.

Kubera ikarata sim (carte sim )isanzwe ikoreshwa nubu buhinga bwa 4G LTE iba itandukanye n’izindi ,iri shirahamwe ryahisemwo guhindurira kubusa abo bose bipfuza gukoresha iyo carte sim ya 4G LTE ariko kugira baguhindurire ukaba ubanza kwerekana ko ufise ngendanwa yakira ubuhinga bwa 4G LTE canke ukagura ngendanwa L9501 isanzwe igurishwa muriryo shirahamwe nyene LUMITEL .
lumitel

Ibi LUMITEL ibishitseko inyuma yigihe c’umwaka umwe gusa imaze ikorera mu Burundi mugihe ayandi mashirahwe nka LEO hamwe na Econet canke SMART atarashika kuriyo ntabwe.
Ubuhinga bwa LUMITEL bwatumye yigarurira ama milioni y’abanwanyi basanzwe bakoresha imihora yo gutumatumanako amakuru mu Burundi ndetse ubu ikaba ariyo ifatwa nkishirahamwe ryambere mu Burundi rifise abanwanyi benshi.